Wypracowanie na temat elektrowni jądrowych
CBOS RYS. 1.. Procesy zachodzące w reaktorach są zarazem bardzo wydajne i bardzo niebezpieczne, o ile wymykają się człowiekowi spad kontroli.Niemniej jednak w kilku krajach podjęto decyzję o budowie elektrowni jądrowych.. W elektrowni jądrowej energię uzyskujemy nie ze spalania paliw kopalnych, lecz z rozszczepiania jąder atomowych.. Energia jądrowa odgrywa duże znaczenie na świecie.. ; Udział energetyki jądrowej w transformacji energetycznej gwarantuje niższy koszt przejścia do energetyki zeroemisyjnej i zapewnia skokowy przyrost stabilnej i zeroemisyjnej mocy w .Elektrownie jądrowe są również bezpieczniejsze od wiatrowych dla zwierząt latających.. Elektrownia atomowa wytwarza jednak dużo większą moc - jednostkowy blok energetyczny elektrowni jądrowej jest w stanie wyprodukować od 900 do 1400 MW czystej energii.Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są opinie znajomych lub rodziny (33%) oraz Internet (22%).. Może też być coś (nie dużo) o historii ale ogólnie żeby chodziło o budowę.. Należy jednakże dodać, iż wysokie koszty inwestycyjne oraz długi czas budowy wynikają m.in. z wysokiej jakości wykonania materiałów stosowanych do konstrukcji elektrowni jądrowych w celu zapewnienia im bezpieczeństwa oraz niezawodności.W przypadku awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu (1986r.).

1.Referat na temat : Budowa elektrowni jądrowych.

Chciałabym żeby to nie zostało skopiowane z góry na dół ale coś swojego dodać albo pozmieniać jak czegoś nie będziecie .Debata na temat energii jądrowej dotyczy kontrowersji towarzyszących rozwojowi i stosowaniu reaktorów nuklearnych do wytwarzania energii elektrycznej z paliwa jądrowego dla celów pokojowych.. oraz w Czarnobylu w 1986r.. Od dłuższego czasu mamy do czynienia z \"małą wojną\" między naukowcami przedstawiającymi argumenty \"za\" i ekologami przedstawiającymi argumenty \"przeciw\".. W wyniku awarii przy przegrzaniu się rdzenia reaktora doszło do wybuchu wodoru, pożaru oraz rozprzestrzenienia się substancji promieniotwórczych.Sprawność elektrowni atomowej Sprawność elektrowni atomowej waha się w granicach 30-40%, czyli jest nieznacznie niższa niż sprawność elektrowni konwencjonalnej.. Rok później w USA zaczął pracę pierwszy prototypowy reaktor PWR (z ang. Pressurized Water Reactor), w elektrowni jądrowej Shippingport.KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ENERGII JĄDROWEJ: jest niezależna od surowców naturalnych (węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego) elektrownie mogą pracować bez obawy szybkiego wyczerpania się zapasów paliwa z używanego paliwa jądrowego uzyskuje się więcej energii elektrycznej niż z jakiegokolwiek źródła naturalnego energetyka jądrowa jest nieszkodliwa dla środowiska, tzn.Większość światowych elektrowni jądrowych wyposażona jest w reaktory lekko-wodne LWR..

Wejdź i dodaj zadane wypracowanie, projekt, prezentację.

Kocioł zostaje tu zastąpiony reaktorem jądrowym, czyli urządzeniem, w którym wytwarzana jest energia jądrowa.Zapas mocy polskich elektrowni ocenia się na ok. 30 proc. Wydaje się zatem, że nie warto wracać do problemu budowy elektrowni jądrowych.. Powstanie nowych reaktorów planuje się także na Ukrainie, w Rumunii oraz we Francji.. Szczyt tej debaty przypada na lata 70. i 80., kiedy w niektórych państwach „osiągnęła intensywność bez precedensu w historii kontrowersji technologicznych" [44] [45] .• W wyniku pracy elektrowni jądrowej powstają odpady promieniotwórcze, które mogą być niebezpieczne dla człowieka przez wiele lat, dlatego też potrzebne są odpowiednie miejsca do ich składowania.. Energia jądrowa ma za zadanie odzyskanie energii wiązania jądra atomowego, przetworzenie jej do postaci innej energii (cieplnej, elektrycznej) oraz pozbycie się szkodliwych produktów reakcji jądrowych.. Kolejne z lat 80 i 90 o mocy 1300 MWe (20 reaktory) oraz z lat 90 o mocy 1450-1500 MWe (4 reaktory).. Tylko na zadanie.pl - bez żadnych opłat.1972 -1973 -decyzja o budowie w Polsce elektrowni jądrowych, wybór 8 lokalizacji, decyzja lokalizacyjna „Żarnowiec" i „Klempicz" 1974-podpisanie porozumienia między PRL i ZSRR, decyzja na temat typu pierwszej elektrowni (4 reaktory typu WWER-440/213) 01.1982 -decyzja Rady Ministrów 04.1983 -podpisanie kontraktu dot..

2015-12-28 21:50:05 Rozprawka temat ponad moje siły pomocy !

• W przypadku awarii elektrowni jądrowej, skutki mogą być katastrofalne i mogą mieć zasięg globalny.Zapewne przeciwnicy energetyki jądrowej będą podkreślać wymienione wyżej wady.. Neutron krążący z prędkością odpowiadającą .Katastrofa w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, katastrofa czarnobylska, katastrofa w Czarnobylu - wypadek jądrowy mający miejsce 26 kwietnia 1986 w reaktorze jądrowym bloku energetycznego nr 4 Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.. Warto też zauważyć aspekt bezpieczeństwa energetycznego, czyli pewności dostaw energii.. 2014-05-14 17:53:35; Załóż nowy klub .. Wszystkie działające zaś obecnie elektrownie jądrowe działają na zasadzie rozszczepiania ciężkich jąder.. 2014-03-13 19:56:00jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej z elektrowni jądrowej (LCOE).. W pracy przedstawiono także wypracowane modele finansowania projektów jądrowych na świecie.. Zapał entuzjastów został ostudzony, dwiema bardzo poważnym katastrofami, w Three Mile Island w 1979r.. Obydwie strony oczywiście uważają, że ich teoria jest… Czytaj dalej →Energia jądrowa uwalniana w rozszczepieniu jądra atomu przewyższa około milion razy energię uwalnianą w reakcji chemicznej.. Finalnym uzasadnieniem dla wdrożenia energetyki jądrowej w Polsce jest analiza korzyści ujmująca zarówno czynniki gospodarcze, jak i polityczne oraz środowiskowe..

+ jeszcze jaki mają wpływ na człowieka - krótko ale na temat będzie naj.

Jedne z najstarszych to wybudowane w latach 70 i 80 XX wieku elektrownie jądrowe o mocy 900 MWe (Megawat mocy elektrycznej) (34 reaktory).. Możliwości rozwoju: Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (54%).W październiku 2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie aktualizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, który zakłada budowę elektrowni jądrowych o łącznej mocy od ok. 6 do ok. 9 GW.. Jednak nie wszyscy myślą w ten sposób.. Elektrownie jądrowe stanowią źródła energetyczne będące nieniszczące dla środowiska, nie powodują wydzielania tlenków węgla, siarki i azotu, które są odpowiedzialne za występowanie kwaśnych deszczy i powstawanie efektu cieplarnianego, które w konsekwencji prowadza nieuchronnie do zatrucia atmosfery ziemskiej.Elektrownie jądrowe.. BUDOWA ELEKTROWNI JĄDROWYCH MA SWOICH ZWOLENNIKÓW I PRZECIWNIKÓW.W latach siedemdziesiątych nastąpił wzrost zainteresowania elektrowniami atomowymi.. Co sądzisz?. Wbrew temu, co twierdzi poseł, to nieprawda.. budowyAntoni Macierewicz otrąbił sukces i poinformował, że w Bełchatowie do 2043 roku powstanie elektrownia jądrowa.. XX wieku.. Lokalne władze podniosły stan gotowości - przekazała minister ds. zdrowia Aino-Kaisa Pekonen.Mając na uwadze moc wytwórczą oraz technologię można rozróżnić kilka typów elektrowni jądrowych.. Pierwsza elektrownia jądrowa, o mocy 5 MW powstała w 1954 r. w Obnińsku ().W Wielkiej Brytanii pierwszy reaktor energetyczny (grafitowo-gazowy) powstał w 1956 roku.. Energia jądrowa wyzwolona w reaktorach jądrowych zamieniona na energię cieplną, służy do wytwarzania energii elektrycznej (elektrownia atomowa), napędu statków (okręty podwodne i lotniskowce).Putin - Rosja wybuduje co najmniej 6 elektrowni jądrowych w Indiach (Źródło nie ze Sputnika).. Nie wybrano jeszcze lokalizacji dla elektrowni jądrowej w Polsce, a rok 2043 w rządowych zamysłach to termin graniczny - wówczas w Polsce ma operować już sześć reaktorów jądrowych.Na specjalnej konferencji prasowej z udziałem ministrów przekazano, że tego rodzaju awaria w elektrowni jądrowej jest "szczególnie wyjątkowa jak na fińskie warunki".. Wśród krajów na świecie budowę nowych elektrowni planują również rządy Argentyny i Brazylii.Elektrownie Jądrowe.. W Europie Zachodniej i USA nastąpił odwrót od programów energetycznych opartych na energii jądrowej.. Reakcja rozszczepienia jądra uranu, zachodzi pod wpływem powolnego neutronu.. W przypadku elektrowni wiatrowych są one niepewne i bywają wręcz problematyczne, czego przykładem są od czasu do czasu Niemcy.Elektrownie jadrowe Podaj szczegółowe informacje na temat.. Tu dodasz ZA DARMO zadanie!. Kolejne kraje odrzucały plany budowy elektrowni jądrowych, aż do roku 2000.energia jądrowa - za i przeciw Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo kontrowersyjnym.. Najbardziej rozpowszechnionymi z nich są reaktory typu PWR (WWER) [1],[6],[7]: Tabela przedstawiająca ilość i moc pracujących oraz obecnie budowanych elektrowni jądrowych na świecie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt