Wypracowanie inny świat

Książka prezentuje złożony obraz radzieckich obozów pracy, przedstawia specyfikę ich funkcjonowania, skrajnie trudne warunki życiowe więźniów oraz portrety skazańców.Akcja utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat obejmuje lata 1940-42.. Gustaw, główny bohater i jednocześnie narrator książki, pod koniec 1940 r. przebywał w więzieniu w Witebsku.. Po przeprowadzonym śledztwie został uznany za oficera polskiego na usługach wrogiego wywiadu niemieckiego (…)Inny świat - Streszczenie.. Postępo…


Czytaj więcej

Inny świat wypracowanie maturalne na podstawie fragmentu

Źródła Strona 1 z 2.. Na podstawie załączonych tekstów - biblijnej przypowieści i fragmentów powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat - scharakteryzuj bohaterów i ich wzajemne relacje.. Wykorzystaj w wypracowaniu stosowne konteksty filozoficzne i historycznoliterackie.. Sytuacja przedstawiona we fragmencie miała miejsce tuż .- Odpowiedz na pytanie, odwołując się do podanego fragmentu i całej powieści G. Herlinga Grudzińskiego pt. Świat obozów nie jest normalnym światem, nie ma nic ws…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt