Wypracowanie mikołaj kopernik

Po powrocie do kraju w 1503 roku Kopernik osiedlił się w ziemi warmińskiej.Mikołaj Kopernik - wielki astronom polski, twórca teorii heliocentryzmu.. U schyłku XV wieku Toruń był dobrze rozwijającym się miastem i znaczącym ośrodkiem handlowym.Mikołaj Kopernik był nowoczesnym uczonym i odważnym człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie.. Odbył studia matematyczno-przyrodnicze w Akademii Krakowskiej, studia teologiczne w Bolonii, medyczne w Padwie, a tytuł doktora sztuk wyzwolonych uzyskał w F…


Czytaj więcej

Wypracowanie o mikołaju koperniku

Był najmłodszym synem kupca Mikołaja i Barbary Watzenrode.Upadek schematycznego myślenia i podejścia do wizji świata upadł ostatecznie w roku 1543, kiedy opublikowano wielkie dzieło polskiego astronoma -Kopernika o tytule "O obrotach sfer niebieskich" .. Swoje odkrycie opisał w książce O obrotach sfer niebieskich.. Miejscem bardzo ciekawym dla zwiedzających jest Rynek Starego Miasta.. Był synem kupca krakowskiego, o takim samym imieniu jak słynny astronom - Mikołaj, który w ramach prowadzonego …


Czytaj więcej