Wypracowanie wartość życia

Pisarz pokazuje, że wieś stanowi zwartą gromadę kierującą się określonymi zasadami i eliminującą jednostki niedostosowane do kanonów .Wartość życia - Życie jest wartością.. - odwołaj się do podanego fragmentu „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza oraz innego tekstu kultury.. Nic więc dziwnego, że jest częstym tematem zadań domowych i prac klasowych.. Hierarchia wartości w „Chłopach" Władysław Reymont w powieści „Chłopi" bardzo trafnie przedstawia charakterystyczną dla wiejskiej społeczności hierarch…


Czytaj więcej